יום ראשון, 9 בספטמבר 2012

STEP 2

pour la réalisation d'un livre illustre voici l’étape suivante: mise en couleur de l'illustration et placement provisoire face au pave de texte.
שלב ב' לצורך עשיית הספר: מיקום ראשוני של הטקסט והאיור (שניהם בשכבות)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה