יום חמישי, 31 בדצמבר 2009

פיקוד העורף

איור מתוך עלון שיצא ע"י פיקוד העורף

יום רביעי, 30 בדצמבר 2009

משרד הרווחה

סטורי-בורד עבור אלימות במשפחה.
גוף המזמין: משרד הרווחה

יום שלישי, 29 בדצמבר 2009

frogmarch

Voici pour les français soupolait en tous genre la traduction libre de ce formidable sujet qui me fit dresser le cheveu sur la tête et ronronner de plaisir.
Première partie: encrage d'une page de bd. L'importance de l'encrage est tel que réussi il rend la page tout a fait intéressante et se suffit a lui-même sans même rajouter de couleur. Une osmose entre les aplats noirs et le blanc. Un équilibre de contraste et une lumière qui se crée grâce aux ombres.
Deuxième partie: la mise en couleur de base. Il n'est pas indispensable d'étaler toutes les couleurs de l'arc en ciel. Une overdose de couleur rend la page enfantine et lourde à l'œil. Dans le cas présent, trois couleurs dévié à bon escient (j'adore ce mot. Il faut juste le placer à bon escient!)
Troisième partie: ombre et lumière et rendus. Apres avoir choisie l'emplacement géographique de la source de lumière, on s'amuse avec l'airbrush de photoshop (en paramétrant l'outil) jouer sur les aplats choisis. Personnellement j'aime réduire l'opacité de l'airbrush afin d'avoir une meilleure emprise sur celui-ci.
Conseil 01 Vus que le travail est aussi un plaisir (mais non le seul…), je m'amuse a créer un effet de vitre pour le frame 2. Tout d'abord il est indispensable de créer une couche supplémentaire.
Conseil 02 Avec le lasso je choisi les espace de vitre, puis les remplis de blanc. Ensuite change l'opacité de cette couche afin de créer un effet de transparence.
Conseil 03 Et hop on s'amuse encore! Pour le frame 01 la camera se trouve a présent en dehors de la voiture. Paramètre la gomme et hop le tour est joue.
Bon la je fatigue, je vais a la plage!!ciao

נקודה 327

יום שני, 28 בדצמבר 2009

עמוד קומיקס- חלק ג' אור וצל ואפקטים

אחרי קביעה מקור האור ועבודה על אור וצל (על ידי אירבראוש בשקיפות), בא לי לשחק עוד טיפה.
שני אנשים נמצאים בתוך אוטו, לכן הולך לייצר זכוכית.
שלב ראשון:
יוצר שכבה חדשה.
בוחר עם הLASSO איזור הזכוכית וצובע אותו בלבן. נותן שקיפות לשכבה.
מחליט שבעצם המצלמה נמצאת מחוץ למכונית בפריים 1 . לכן אני מוסיף עוד לבן בפןרגרונד. מגידר את המחק כדי לייצר קו על הזכוכית וראדרינג יותר ראליסטי.
במקביל אני משלים את צביעת העמוד כדי להגיע לדבר הבא:

עמוד קומיקס- חלק ב' צביעה שטחית

צביעה ראשונית כבסיס לשלב הגמר. אין צורך מלרבות בצבעים וקונטרסט.

עמוד קומיקס- חלק א' אינקינג

אינקינג.
חלק חשוב בבניית עמוד קומיקס הוא הדיות. ליצר אזון בן השחור ללבן, בן האור לצל. להגיע למצב שהעמוד יכל להתקיים בזכות עצמו, בלי תוספת צבע.

יום ראשון, 27 בדצמבר 2009

יום הולדת שמח

לסדרת קומיקס בלגן החיות שמופיע בירחון לילדים "סוכריות".

יום רביעי, 23 בדצמבר 2009

עמיאל אונגר

עמיאל אונגר: עיתונאי ואיש מועצת יש"ע

יום שני, 14 בדצמבר 2009

יום חמישי, 10 בדצמבר 2009

יום שני, 7 בדצמבר 2009

יום רביעי, 2 בדצמבר 2009

יום שלישי, 1 בדצמבר 2009