יום שישי, 31 במאי 2013

יום חמישי, 30 במאי 2013

יום שלישי, 28 במאי 2013

יום שני, 27 במאי 2013

יום רביעי, 22 במאי 2013

4 steps

תהליך בניית עמוד קומיקס

Double

כפולה לפני מיקום הטקסט ובלוני דיבור

יום שלישי, 21 במאי 2013

יום שני, 20 במאי 2013

משלי שועלים #3

עמוד הראשון בהכנה.

First page

of new comics

some illustration

for weekly magazine

Mister Kafri

Mister Kafri est une sorte d'Indiana Jones. travaillant pour un musée New New-yorkais il est embarque dans des aventures le menant en Jamaïque (premier épisode) et sur le continent Africain (second épisode)
The Jewish orthodox Indiana Jones is born

NEW


Strip of new comic story.