יום ראשון, 16 בספטמבר 2012

יום שלישי, 11 בספטמבר 2012

יום ראשון, 9 בספטמבר 2012

STEP 2

pour la réalisation d'un livre illustre voici l’étape suivante: mise en couleur de l'illustration et placement provisoire face au pave de texte.
שלב ב' לצורך עשיית הספר: מיקום ראשוני של הטקסט והאיור (שניהם בשכבות)

יום חמישי, 6 בספטמבר 2012

ארכימדס - ספטמבר

ארכימדס בטירוף - גלילאו צעיר של ספטמבר 2012
ארכימדס תורם לימאי

יום רביעי, 5 בספטמבר 2012