יום חמישי, 21 במרץ 2013

יום שישי, 15 במרץ 2013

דיברו על הספר

 עיתון בשבע
 FUTEE MAGAZINE
מוצ"ש של מקור ראשון

The optional cover

כוונים שונים שהיו לפני ההחלטת הסופית של כריכת המצוד.

יום שלישי, 5 במרץ 2013

יום שישי, 1 במרץ 2013

Art cover for book

איור שער לספר