יום שני, 27 בספטמבר 2010

משלי שועלים 2

האלבום השני של "משלי שועלים" יוצא לדרך.

יום שני, 20 בספטמבר 2010

יום רביעי, 15 בספטמבר 2010

יום רביעי, 8 בספטמבר 2010

יום שלישי, 7 בספטמבר 2010

fute magazine #112

עיצוב שער

יום שני, 6 בספטמבר 2010

יום ראשון, 5 בספטמבר 2010

היו היה

פריים מתוך סטורי בורד- צבעי מים.
היו היה פעם תקופה שהמחשב לא היה בידינו.
אני זוכר אותה תקופה שהיה צריך לאייר איורים לסטורי-בורד באופן ידני. אני זוכר את הלחץ שהיה בו. כמה היה צריך לרוץ למשרד פרסום בשעות המטורפות של הלילה או של הבוקר כדי להביא אותם כי לא היה מיילים ואינטרנת.
הגעה ללקוח עם האיורים ותיק מלא שפופרות צבעים וטושי פנטום לתיקונים על המקום.

יום שבת, 4 בספטמבר 2010

יום חמישי, 2 בספטמבר 2010

פחם לאבן-חן

איור פחם.

מן הארכיון

קריקטורה בת כמה שנים

הדמויות והעיתון שהתפרסם אז כבר לא רלוונטים

אבל נשאר לנו את הצחוק

הריקוד

הבוקר שמעתי את השיר של יהודה פוליקר :

"יש דברים שרציתי לומר "

je ne pouvais m'empecher de penser a ce fou qui danse lorsqu'il se sent vide
j'avais rencontre Herman au detour d'un voyage
il ne s'exprimait qu'en dansant
et la je le vois danser un melange de danse grec un peu desordonnee un peu lente
parfois il est bon de fermer les yeux et de voir autre chose que la realite
yallah je demanderai la prochaine fois une danse a la joie
:)

יום רביעי, 1 בספטמבר 2010

childhood memories

quelques coups de fils. certains communs, d'autres pour un point de non retour, juste une facon de se derober face a la realite. puis nous nous sommes assis. ambiance legere et de nombreux mots de nombreuses phrases jetes a tous vent comme si ils n'avaient plus aucune importance. l'une parlant des vertus benefiques du the, l'autre racontant beaucoup, beaucoup trop et enfin la troisieme personne n'en disant pas assez, jamais assez.

j'aime leur compagnie, j'aime leur bavardage qui sont comme un fond harmonique. volume pousse a fond empechant d'entendre sa propre voix. en regardant mon verre puis croisant un regard, je me suis rappele ce merveilleux film. cette enfance desordonnee, cette musique majestueuse. je me suis rappele de cette enfance enfant qui refuse de grandir au yeux fonces et au regard profond. je me suis rappele de cet homme dans le film qui fuit et recherche et ce dans le plus grand silence.

puis en souriant je suis revenus pour ecouter les flots ininterrompus de paroles jetees aux quatres vents.